Demografiske variable
Fødested: Oslo (Lambertseter)
Kohort: 1959
Paritet: 3
Forventet gjenstående levetid: 27 år og 8 måneder

Øystein Kravdal ble utfordret av Erling Berge. Øystein Kravdal er professor i demografi ved Universitetet i Oslo.

Hvordan ble du demograf?

Etter at jeg var ferdig med hovedfag og militærtjeneste innså jeg at jeg ville trives best hvis jeg fikk et arbeid der jeg kunne kombinere sansen for matematiske verktøy med interessen for fattigdom i sør, familie og helse. Jeg tok kontakt med Forskningsavdelingen i SSB for å høre om det kunne være noen muligheter der, og kom etter hvert inn i demografigruppa, der jeg var i ni år. Arbeidet mitt de årene og senere har omfattet alle de tre feltene jeg opprinnelig var opptatt av.

Hva gjør du nå?

Siden 1994 har jeg vært professor i demografi ved Universitetet i Oslo. For tiden har jeg dessuten deltidsstilling i SSB og på Folkehelseinstituttet, og jeg har en del å henge fingrene i som medredaktør av tidsskriftet Population Studies.

Hvilken demograf skulle du gjerne sittet fast i heisen med? Hvorfor?

Jan Hoem, som har vært professor i demografi i København og Stockholm og direktør ved Max Planck Institute for Demographic Research i Rostock. Han ga meg veldig god innføring i forløpsanalyse for 25 år siden og har i alle år senere vært en viktig støttespiller og inspirator.

Hva er det mest spennende/mest interessante du har gjort som demograf? Hvorfor?

Den største gleden har jeg funnet mens jeg har arbeidet med analyser av hva utdanning betyr for fruktbarheten i Afrika og hvordan familiesituasjon og sosioøkonomiske ressurser påvirker kreftoverlevelsen i Norge. Spørsmålene er viktige og har stor politisk relevans, og det har vært spennende metodiske utfordringer. I fjor skrev jeg en artikkel om nytteverdien av den store mengden studier av variasjoner og trender i fruktbarheten i den rike verden. Dette var en form for grubleri som jeg koste meg med og synes er viktig.

Kan du anbefale en godbit fra den demografiske litteraturen?

Population Studies publiserte i 2006 en artikkel av John Hobcraft der han reflekterer over hvilken vei demografifaget bør gå videre.

Hvis du fikk 5 millioner til å gjøre et faglig arbeid, hva ville du brukt dem på?

Jeg ville ha ansatt en ung student som gjerne vil ta doktorgrad innenfor u-landsdemografi. Dessuten ville jeg ha gått videre med analyser av hva familie betyr for helse og dødelighet i Norge.

Hvem utfordrer du videre? Hvorfor?

Inger Texmon i Seksjon for demografi og levekårsforskning i SSB. Hun har gjennom mange år spilt en nøkkelrolle i arbeidet med befolkningsframskrivingene, som er noe av det viktigste demografer driver med.