Nordisk demografisk forening

Norsk demografisk forening samarbeider med tilsvarende foreninger i de andre nordiske landene gjennom Nordisk demografisk forening. Denne foreningen arrangerer Nordisk demografisk symposium omlag hvert annet år. Dette er et viktig forum for diskusjon av nye forskningsresultater. Arrangementet alternerer mellom de demografiske foreningene i DanmarkFinland, Norge og Sverige.