Demografisk Forum avholdes vanligvis hvert annet år.

Demografisk forum 2015: DEMOGRAPHY AND VALUES

Demografisk forum 2015 ble avholdt på Litteraturhuset 9. september. Tre inviterte innledere, Vegard Skirbekk, Lisa Eklund og Ron Lesthaeghe snakket om demografi og verdier for 35-40 deltakere.

Presentasjonene, gjort tilgjengelige med innledernes tillatelse:

Demography and values

Values shape all important decisions in life. Such decisions can be about marriage partners and family life, the decision to have children, whether to participate in political and religious activities, and choices important to for one’s health and longevity. Such individual decision-making ultimately shape the demography of societies. Population dynamics in turn affect the values of future generations. (orginal invitasjon)

Vegard Skirbekk

Lisa Eklund

Ron Lesthaeghe