Utmerkelsen Årets demograf deles ut årlig i forbindelse med årsmøte. Medlemmene er velkomne til å foreslå kandidater til utmerkelsen, og det er styret som kårer vinneren.

Med «Årets demograf» ønsker vi å påskjønne og løfte frem en person som gjennom sin virksomhet har brukt og/eller formidlet demografiske analyser og/eller bidratt til å synliggjøre demografiske tema utover en engere krets av demografisk fagfellesskap. Det presiseres at medieprofilering eller aktiviteter som betraktes som akademisk meritterende ikke er forutsetninger for å komme i betraktning som verdig kandidat til «Årets demograf».

Årets Demograf utnevnelser:

Årets demograf 2019-2020 – Svenn-Erik Mamelund

Årets demograf 2018 – Astri Syse

Årets demograf 2017 – Kenneth Aarskaug Wiik

Årets demografer 2016 – Silje Vatne Pettersen og Minja Tea Dzamarija

Årets demograf 2015 – Marianne Tønnessen

Årets demograf 2014 – Trude Lappegård

Årets demograf 2013 – Inger Texmon

Årets demograf 2012 – Øystein Kravdal

Årets demograf 2011 – Turid Noack

Årets demograf 2010 – Torkild Hovde Lyngstad

Årets demograf 2009 – Nico Keilman

Årets demograf 2008 – Lars Østby