Disse er innskrevet som æresmedlemmer i Norsk Demografisk Forening: