Om foreningen

Norsk demografisk forening (NDF)

Formål

Norsk demografisk forening (NDF) ble opprettet i 1974. Foreningen har til formål å fremme innsikten i og interessen for befolkningsspørsmål i Norge. Foreningen skal virke for størst mulig kontakt mellom norske demografer innbyrdes og mellom norske og utenlandske demografer. NDF arbeider også for å spre demografisk kunnskap utover fagmiljøene.

Medlemmer og styre

Foreningen har i overkant av 100 medlemmer som studerer, arbeider med eller interesserer seg for demografi. På årsmøtet velger medlemmene et styre på seks personer.

Kontakt med foreningen

Norsk Demografisk Forening kan kontaktes på epost kontakt@demografi.no.

Postadresse: Norsk demografisk forening
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Postboks 1096 Blindern
0317 OSLO

Styret 2017-2018

Svenn-Erik Mamelund, leder (valgt til 2019)
Arbeidsforskningsinstituttet AFI (HiOA – Svenn-Erik.Mamelund@afi.hioa.no

Arve Hetland, kasserer (valgt til 2019)
Seksjon for levekårsstatistikk, Statistisk sentralbyrå – arve.hetland@ssb.no

Janna Bergsvik (valgt til 2018)
Statistisk sentralbyrå

Solveig Glestad Christiansen (valgt til 2019)
Folkehelseinstituttet (FHI)

Adrian Farner Rogne (valgt til 2018)
Statistisk sentralbyrå

Rannveig Kaldager Hart (valgt til 2019)
Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi (ISS)