Norsk demografisk forening (NDF)

Formål

Norsk demografisk forening (NDF) ble opprettet i 1974. Foreningen har til formål å fremme innsikten i og interessen for befolkningsspørsmål i Norge. Foreningen skal virke for størst mulig kontakt mellom norske demografer innbyrdes og mellom norske og utenlandske demografer. NDF arbeider også for å spre demografisk kunnskap utover fagmiljøene.

Medlemmer og styre

Foreningen har i overkant av 100 medlemmer som studerer, arbeider med eller interesserer seg for demografi. På årsmøtet velger medlemmene et styre på seks personer.

Kontakt med foreningen

Norsk Demografisk Forening kan kontaktes på epost kontakt@demografi.no.

Postadresse: Norsk demografisk forening
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Postboks 1096 Blindern
0317 OSLO

Styret 2019-2020

Svenn-Erik Mamelund, leder (valgt til 2021)
OsloMet – Sorbyuniversitetet – Svenn-Erik.Mamelund@oslomet.no

Arve Hetland, kasserer (valgt til 2021)
Statistisk sentralbyrå – arve.hetland@ssb.no

Agnes Fauske (valgt til 2022)
Folkehelseinstituttet (FHI)

Rannveig Kaldager Hart (valgt til 2021)
Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi (ISS)

Michael Thomas (valgt til 2022)
Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Ane Tømmerås (valgt til 2022)
Statistisk Sentralbyrå (SSB)