På årsmøtet 10. april ble professor Nico Keilman utnevnt til æresmedlem i Norsk Demografisk Forening. I tillegg fikk Kenneth Aarskaug Wiik prisen «Årets Demograf 1017».

Nico Keilman (venstre) og Kenneth Aarskaug Wiik (høyre)

Styrets begrunnelse

Nico Keilman – æresmedlem

Norsk demografisk forening ønsker å hedre Nico Keilman for hans generelle engasjement for demografifaget og spesielle innsats for befolkningsfremskrivninger og matematisk demografi. Foreningen vil særlig fremheve hans rolle som en av dem som tidlig var med på å gjøre norsk demogfrafi mer internasjonal og hans rolle med å bygge opp demografi som et universitetsfag. Nico har også vært leder av foreningen i årene 1994-1997.

Kenneth Aarskaug Wiik – Årets demograf 2017

Norsk Demografisk forening overrekker årets pris til Kenneth Aarskaug Wiik for forskning og formidling av høy kvalitet om familier i Norge. Forskningen beskriver ulike aspekter ved samliv i Norge –inngåelse, type og brudd –blant like-og ulikekjønnede par og majoritets-og minoritetsbefolkning. Til sammen gir Wiiks arbeider et detaljert bilde av familier i dagens Norge, presist tegnet opp både i vitenskapelige tidsskrifter og den norske offentligheten.

Vi gratulerer!