Nordisk demografisk symposium arrangeres hvert annet år, av de nordiske foreningene på rundgang. Symposiet er ment å skulle være en møteplass for nordiske demografer og andre med interesse for demografiske prosesser og befolkningsutvikling i Norden.

Tidligere ble papers presentert ved symposiene publisert i serien Scandinavian Popiulation Studies, men etter vedtak i generalforsamlingen til Nordisk demografisk forening er Scandinavian Population Studies avsluttet. Abstracts av presenterte papers ved symposiene vil for framtiden bli gjort tilgjengelig på NDFs og de andre nordiske foreningenes websider.

Nordisk Demografisk Symposium 2021/2022

På grunn av usikkerheten knyttet til situasjonen med Covid-19, har vi besluttet å utsette Nordisk demografisk symposium i Oslo til 2022.
Ny dato blir 9-11. juni 2022.

Norsk demografisk forening har invitert til Nordisk Demografisk Symposium i Oslo i 2021:
22nd Nordic Demographic Symposium Oslo – 10-12 June 2021

Nordisk Demografisk Symposium 2019

Det 21. Nordisk Demografisk Symposium ble arrangert i Reykjavík, Island.

Nordisk Demografisk Symposium 2017

Den Finske demografiske foreningen arrangerte Nordisk Demografisk Symposium i 2017:

«The 20th Nordic Demographic Symposium will be held on June 14–16, 2017 in Turku (Åbo), on the southwest coast of Finland. The biannual symposium brings together researchers, students and other experts especially from the Nordic and Baltic countries.»

 Webside for Symposiet.

Tidligere symposium

Nordisk Demografisk Symposium 2014

18.-20. september 2014 ble det 19. Nordisk Demografisk Symposium avholdes i Ålborg, Danmark
Program, med abstracts og deltagerliste:
Nordic Demographic Symposium 2014 – BOOK OF ABSTRACTS.pdf

Nordisk Demografisk Symposium 2012

13.-15. september 2012 ble det 18. Nordisk Demografisk Symposium avholdt i Tønsberg, Norge. 
Program, med abstracts og deltagerliste: 
Nordic_Demographic_symposium_2012_Final_Program.pdf

Nordisk Demografisk Symposium 2010

17.19. juni 2010 ble det 17. Nordisk Demografisk Symposium avhold i Lund, Sverige.
Program med linkede abstracts: NDS2010_Program.pdf
Alle abstracts: NDS2010_Abstracts.pdf

Nordisk Demografisk Symposium 2008

5.-7. juni 2008 ble det 16. Nordisk Demografisk Symposium avholdt i Helsinki, Finland. 
Program, med abstracts og forfatterliste: NDS2008_Program_and_abstracts.pdf