Norsk demografisk forening samarbeider med tilsvarende foreninger i de andre nordiske landene gjennom Nordisk demografisk forening. Denne foreningen arrangerer Nordisk demografisk symposium omlag hvert annet år. Dette er et viktig forum for diskusjon av nye forskningsresultater. Arrangementet alternerer mellom de demografiske foreningene i DanmarkFinland, Norge og Sverige.

Under Nordisk Symposium avholdes også General Assembly for Nordisk Demografisk Forening. Referatene fra disse finnes her: The Nordic Demographic Society General Assembly minutes

Nordisk demografisk forening sine vedtekter vedtas av General Assembly, gjeldende Statutes and By-laws ble vedtatt av General Assembly i juni 2010.

I perioden 1969 – 1997 ble det gitt ut en bulletin kalt Nordisk Demografi – Organ for Nordisk Demografisk Forening. De fleste av disse, men dessverre ikke alle, er skannet og tilgjengelige her: Nordisk Demografi – Organ for Nordisk Demografisk Forening