På grunn av usikkerheten knyttet til situasjonen med COVID-19, har vi besluttet å utsette Nordisk demografisk symposium i Oslo til 2022.
Ny dato blir 9-11. juni 2022.

Due to the uncertain situation with COVID-19 we have decided to postpone the Nordic Demographic Symposium in Oslo to 2022.
New date: 9-11 June 2022.