Formålet med demografstafetten er å gjøre norske demografer bedre kjent – blant hverandre, og for et bredere publikum.