NDS 2022 – call for papers

Fristen for å sende inn abstract til Nordisk Demografisk Symposium 2022 er forlenget til 14. februar 2022. Se også nds2022.demografi.no. The dead-line for submissions of abstracts to Nordic Demographic Symposium 2022 is extended to February 14, 2022. See also nds2022.demografi.no.

NDS 2021 er utsatt

På grunn av usikkerheten knyttet til situasjonen med COVID-19, har vi besluttet å utsette Nordisk demografisk symposium i Oslo til 2022.Ny dato blir 9-11. juni 2022. Due to the uncertain situation with COVID-19 we have decided to postpone the Nordic Demographic Symposium in Oslo to 2022.New date: 9-11 June 2022.

22nd Nordic Demographic Symposium Oslo – 10-12 June 2021

Norsk demografisk forening inviterer til det 22. Nordisk demografiske symposiet i Oslo, 10-12 juni 2021. For mer informasjon om symposiet og Call for papers, se http://nds2021.demografi.no/. Norwegian Demographic Society herby invites to the 22nd Nordic Demographic Symposium in Oslo, 10-12 June 2021. For more information on the symposium and Call for papers, see http://nds2021.demografi.no/.

Nordic Demographic Symposium 2019

Soon it will be time to celebrate 50 years of Nordic cooperation in the field of demography! The 21st Nordic Demographic Symposium will be held on June 13-15, 2019 in Reykjavík. The symposium brings together researchers, students, and other experts in population studies from the Nordic region. The main theme of the NDS 2019 is […]