Nordic Demographic Symposium

NDS 2022 – call for papers

Fristen for å sende inn abstract til Nordisk Demografisk Symposium 2022 er forlenget til 14. februar 2022. Se også nds2022.demografi.no. The dead-line for submissions of

Read More »

NDS 2021 er utsatt

På grunn av usikkerheten knyttet til situasjonen med COVID-19, har vi besluttet å utsette Nordisk demografisk symposium i Oslo til 2022.Ny dato blir 9-11. juni

Read More »