Nytt æresmedlem og årets demograf

På årsmøtet 10. april ble professor Nico Keilman utnevnt til æresmedlem i Norsk Demografisk Forening. I tillegg fikk Kenneth Aarskaug Wiik prisen «Årets Demograf 1017». Styrets begrunnelse Nico Keilman – æresmedlem Norsk demografisk forening ønsker å hedre Nico Keilman for hans generelle engasjement for demografifaget og spesielle innsats for befolkningsfremskrivninger og matematisk demografi. Foreningen vil […]