Lars Dommermuth

Demografiske variableFødested: Überlingen, TysklandKohort: 1973Paritet: 2Forventet gjenstående levetid: 36 år Lars Dommermuth ble utfordret av Kenneth Aarskaug Wiik. Han har en PhD i sosiologi og er forsker ved Statistisk sentralbyrås forskingsavdeling. Hvordan ble du demograf? Jeg skrev en doktorgrad om overgangen fra ungdom til voksenalder i tre europeiske land, basert på Fertility and Family Survey. […]

Kenneth Aarskaug Wiik

Demografiske variableFødested: OsloKohort: 1976Forventet gjenstående levetid: 39,2 år Kenneth Aarskaug Wiik ble utfordret av Silje Vatne Pettersen. Han har en Phd. i sosiologi og er forskningsleder og seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå. Hvordan ble du demograf? Demograf ble jeg da jeg ved nærmest en tilfeldighet havnet i SSBs forskningsavdeling som masterstudent i 2004. Jeg skrev masteroppgave […]