Årsmøte 2021

Norsk demografisk forening avhold årsmøte på Zoom 20. april 2021. Referat fra årsmøtet kan finnes under Årsmøtereferater. Janna Bergsvik holdt innlegget «Befolkningsutviklingen i pandemiåret 2020» før årsmøtet. Årets demograf 2020 ble Marianne Marthinsen. Begrunnelsen var som følger: «Norsk demografisk forening setter stor pris på Mariannes egasjement for å beholde demografi som et universitetsfag og derrmed […]

Årsmøte 2020

Norsk demografisk forening avhold årsmøte på Zoom 4. juni 2020. Referat fra årsmøtet kan finnes under Årsmøtereferater. På årsmøtet ble Marit Rønsen tildelt æresmedlemskap i foreningen og Svenn-Erik Mamelund fikk utmerkelsen Årets demograf 2019-2020: Styrets begrunnelse for tildelingen av æresmedlemskap var:«Norsk demografisk forening ønsker å hedre Marit Rønsen for hennes engasjement for demografifaget og hennes […]

Årsmøte 2018

Referatet fra årets årsmøte ligger nå ute på nett her! På denne siden kan du også lese årsmøtereferater fra 1973 til i dag.