Interesse for demografi?

Velkommen som medlem i Norsk demografisk forening. Som medlem støtter du opp om foreningens arbeid med å spre opplysninger og intereesse for demografi og du blir løpende informert om arrangementer og publikasjoner. Det er ingen formelle krav til medlemskap i foreningen, bortsett fra en interesse for demografi. NDF har og ønsker å ha en bred medlemsmasse. Medlemskontingenten er for tiden kr 150 pr år.

For å bli medlem kan du bruke kontaktskjemaet i menyen til venstre, eller send oss  en e-post med følgende informasjon:

E-postadresse: kontakt@demografi.no

Du kan også skrive til oss: Norsk demografisk forening
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Postboks 1096 Blindern
0317 OSLO