Årsmøte 2020

Norsk demografisk forening avhold årsmøte på Zoom 4. juni 2020. Referat fra årsmøtet kan finnes under Årsmøtereferater. På årsmøtet ble Marit Rønsen tildelt æresmedlemskap i foreningen og Svenn-Erik Mamelund fikk utmerkelsen Årets demograf 2019-2020: Styrets begrunnelse for tildelingen av æresmedlemskap var:«Norsk demografisk forening ønsker å hedre Marit Rønsen for hennes engasjement for demografifaget og hennes […]

Lars Dommermuth

Demografiske variableFødested: Überlingen, TysklandKohort: 1973Paritet: 2Forventet gjenstående levetid: 36 år Lars Dommermuth ble utfordret av Kenneth Aarskaug Wiik. Han har en PhD i sosiologi og er forsker ved Statistisk sentralbyrås forskingsavdeling. Hvordan ble du demograf? Jeg skrev en doktorgrad om overgangen fra ungdom til voksenalder i tre europeiske land, basert på Fertility and Family Survey. […]

22nd Nordic Demographic Symposium Oslo – 10-12 June 2021

Norsk demografisk forening inviterer til det 22. Nordisk demografiske symposiet i Oslo, 10-12 juni 2021. For mer informasjon om symposiet og Call for papers, se http://nds2021.demografi.no/. Norwegian Demographic Society herby invites to the 22nd Nordic Demographic Symposium in Oslo, 10-12 June 2021. For more information on the symposium and Call for papers, see http://nds2021.demografi.no/.

Kenneth Aarskaug Wiik

Demografiske variableFødested: OsloKohort: 1976Forventet gjenstående levetid: 39,2 år Kenneth Aarskaug Wiik ble utfordret av Silje Vatne Pettersen. Han har en Phd. i sosiologi og er forskningsleder og seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå. Hvordan ble du demograf? Demograf ble jeg da jeg ved nærmest en tilfeldighet havnet i SSBs forskningsavdeling som masterstudent i 2004. Jeg skrev masteroppgave […]

Nordic Demographic Symposium 2019

Soon it will be time to celebrate 50 years of Nordic cooperation in the field of demography! The 21st Nordic Demographic Symposium will be held on June 13-15, 2019 in Reykjavík. The symposium brings together researchers, students, and other experts in population studies from the Nordic region. The main theme of the NDS 2019 is […]

Årsmøte 2018

Referatet fra årets årsmøte ligger nå ute på nett her! På denne siden kan du også lese årsmøtereferater fra 1973 til i dag.

Nytt æresmedlem og årets demograf

På årsmøtet 10. april ble professor Nico Keilman utnevnt til æresmedlem i Norsk Demografisk Forening. I tillegg fikk Kenneth Aarskaug Wiik prisen «Årets Demograf 1017». Styrets begrunnelse Nico Keilman – æresmedlem Norsk demografisk forening ønsker å hedre Nico Keilman for hans generelle engasjement for demografifaget og spesielle innsats for befolkningsfremskrivninger og matematisk demografi. Foreningen vil […]