NDS 2022 – call for papers

Fristen for å sende inn abstract til Nordisk Demografisk Symposium 2022 er forlenget til 14. februar 2022. Se også nds2022.demografi.no. The dead-line for submissions of abstracts to Nordic Demographic Symposium 2022 is extended to February 14, 2022. See also nds2022.demografi.no.

Årsmøte 2021

Norsk demografisk forening avhold årsmøte på Zoom 20. april 2021. Referat fra årsmøtet kan finnes under Årsmøtereferater. Janna Bergsvik holdt innlegget «Befolkningsutviklingen i pandemiåret 2020» før årsmøtet. Årets demograf 2020 ble Marianne Marthinsen. Begrunnelsen var som følger: «Norsk demografisk forening setter stor pris på Mariannes egasjement for å beholde demografi som et universitetsfag og derrmed […]

NDS 2021 er utsatt

På grunn av usikkerheten knyttet til situasjonen med COVID-19, har vi besluttet å utsette Nordisk demografisk symposium i Oslo til 2022.Ny dato blir 9-11. juni 2022. Due to the uncertain situation with COVID-19 we have decided to postpone the Nordic Demographic Symposium in Oslo to 2022.New date: 9-11 June 2022.