Norsk demografisk forening avhold årsmøte på Zoom 20. april 2021. Referat fra årsmøtet kan finnes under Årsmøtereferater. Janna Bergsvik holdt innlegget «Befolkningsutviklingen i pandemiåret 2020» før årsmøtet.

Årets demograf 2020 ble Marianne Marthinsen. Begrunnelsen var som følger: «Norsk demografisk forening setter stor pris på Mariannes egasjement for å beholde demografi som et universitetsfag og derrmed også å sikre utdanning og rekruttering til demografifaget i årene som kommer. Dette har Marianne tatt opp gjennom flere kronikker og stilt skriflig spørsmål til statsråden som svarte fra Stortingets talerstol høsten 2020«.

Inger Texmoen ble æresmedlem. Begrunnelsen var som følger: «Norsk Demografisk Forening ønsker å hedre Inger Texmon for å ha vært en klippe i de norske befolkningsframskrivningene, med full kontroll på fortid og framtid, og de tre demografiske hovedkomponentene. Inger Texmons beregninger har dermed lagt premisser for både samfunnsplanlegging og samfunnsdebatt«.