Norsk demografisk forening avhold årsmøte på Zoom 4. juni 2020. Referat fra årsmøtet kan finnes under Årsmøtereferater.

På årsmøtet ble Marit Rønsen tildelt æresmedlemskap i foreningen og Svenn-Erik Mamelund fikk utmerkelsen Årets demograf 2019-2020:

Styrets begrunnelse for tildelingen av æresmedlemskap var:
«Norsk demografisk forening ønsker å hedre Marit Rønsen for hennes engasjement for demografifaget og hennes virke som demograf gjennom en lang karriere. Foreningen vil særlig fremheve hennes arbeid i skjæringspunktet mellom økonomi og demografi, og hennes klarhet og stringens i både analyse og språk.«

Styrets begrunnelse for utdelingen av Årets demograf 2019-2020 til Svenn-Erik Mamelund var:
«Norsk demografisk forening setter pris på hans enorme innsats både for foreningen, og sitt forskningsfelt. I sammenheng med spanskesykens 100års-jubileum og Koronapandemien har infeksjonssykdommer vært høyt på agendaen, og Svenn-Erik har engasjert seg både faglig og populærvitenskapelig. Vi vil særlig framheve den gode måten Svenn-Erik har formidlet forskning rundt betydningen av sosial ulikhet for hvilke grupper som rammes av pandemier og måten han har formidlet demografiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver på en pågående krise.«

Share on facebook
Facebook

Siste innlegg

NDF på Facebook