Norsk demografisk forening avhold årsmøte på Zoom 4. juni 2020. Referat fra årsmøtet kan finnes under Årsmøtereferater.

På årsmøtet ble Marit Rønsen tildelt æresmedlemskap i foreningen og Svenn-Erik Mamelund fikk utmerkelsen Årets demograf 2019-2020:

Styrets begrunnelse for tildelingen av æresmedlemskap var:
«Norsk demografisk forening ønsker å hedre Marit Rønsen for hennes engasjement for demografifaget og hennes virke som demograf gjennom en lang karriere. Foreningen vil særlig fremheve hennes arbeid i skjæringspunktet mellom økonomi og demografi, og hennes klarhet og stringens i både analyse og språk.«

Styrets begrunnelse for utdelingen av Årets demograf 2019-2020 til Svenn-Erik Mamelund var:
«Norsk demografisk forening setter pris på hans enorme innsats både for foreningen, og sitt forskningsfelt. I sammenheng med spanskesykens 100års-jubileum og Koronapandemien har infeksjonssykdommer vært høyt på agendaen, og Svenn-Erik har engasjert seg både faglig og populærvitenskapelig. Vi vil særlig framheve den gode måten Svenn-Erik har formidlet forskning rundt betydningen av sosial ulikhet for hvilke grupper som rammes av pandemier og måten han har formidlet demografiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver på en pågående krise.«