Referatet fra årets årsmøte ligger nå ute på nett her!

På denne siden kan du også lese årsmøtereferater fra 1973 til i dag.