Demografiske variable
Fødested: Norddal kommune
Kohort: 1946
Paritet: 1
Forventet gjenstående levetid: 25 år og 10 måneder

Erling Berge ble utfordret av An-Magritt Jensen. Erling Berge er professor i sosiologi ved NTNU. Han er tidligere leder av Nordisk Demografisk Forening. Hans forskning er for tiden mest orientert mot institusjonelle sider ved eindomsrettigheter og deres rolle for forbruk av fornybare ressurser.

Hvordan ble du demograf?

Jan M Hoem besøkte Sosiologisk institutt i Bergen i 1969/70 og spurte om eg kunne tenkje meg å skrive hovudoppgåva mi Sosiodemografisk Forskningsgruppe. Eg takka ja!

Hva gjør du nå?

I dag underviser eg masterstudentar i sosiologi og statsvitskap (ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU) pluss nokre til om kor viktig det er å kunne bruke regresjonsteknikkane rett dersom ein skal seie noko om kausale verknader.

Hvilken demograf skulle du gjerne sittet fast i heisen med? Hvorfor?

Det er lenge sidan eg dreiv med demografi og det er nesten like lenge sidan eg tenkte etter om nokon var demograf eller noko anna. Men sidan ein kan fantasere her så ville eg velje meg Eilert Sundt. Eg lurer ofte på korleis naturtalent som Eilert Sundt ville klare seg på dagens universitet. Ville fantasien deira vorte disiplinert og lenkja fast av metodekrav og spørsmål etter politisk relevans?

Hva er det mest spennende/mest interessante du har gjort som demograf? Hvorfor?

DPh.D. avhandlinga. Eg lærte så mye underveis og da den var ferdig fekk eg også belønning

Kan du anbefale en godbit fra den demografiske litteraturen?

Nei det kan eg nok ikkje. Men for demografar med interesse ut over demografien kunne eg anbefale ”Institutions, Social Norms, and Economic Development” av Jean-Philippe Platteau (OPA/ Routlege, 2000). Vekst/ nedgang i folketalet vert så mykje meir interessant når ein kan setje det inn i ei ramme som gjer det (nesten) mogeleg å skjøne kvifor tinga skjer.

Hvis du fikk 5 millioner til å gjøre et faglig arbeid, hva ville du brukt dem på?

Da ville eg – truleg – tilsett ein stipendiat for å studere samanhengar mellom folketalsvekst og framvekst av eigedomsregimer av ulik type.

Hvem utfordrer du videre? Hvorfor?

Øystein Kravdal