Demografiske variable
Fødested: Lørenskog
Kohort: 1970
Paritet: 2
Forventet gjenstående levetid: 42.1 år

Trude Lappegård ble utfordret av Kjetil Sørlie. Trude Lappegård er forsker ved Statistisk sentralbyrå.

Hvordan ble du demograf?

Ved en tilfeldighet. Etter hovedfagseksamen i sosiologi jobbet jeg et par år som boligforsker. Demografigruppa i SSB søkte etter en person som skulle jobbe med boligspørsmål og fruktbarhet. Kari Skrede og Lars Østby ansatte meg og satte meg til å jobbe med fruktbarhetsspørsmål. Fra da har boligforskning tilhørt mitt tidligere liv. Jeg ble fort fasinert av demografi og spesielt spørsmål knyttet til familiedemografi. Selv om jeg ikke har noen formell utdanning innenfor demografi føler meg nå som en demograf. Når det skjedde vet jeg ikke, men det har vel vært en gradvis prosess som startet for over 13 år siden da jeg begynte i SSB.

Hva gjør du nå?

Jeg jobber fortsatt i demografigruppa i SSB og fortsatt med spørsmål om fruktbarhet og familiedemografi. Hva jeg jobber med er i stor grad styrt av hvilke prosjekter jeg har fått midler til. Nå jobber jeg med to store prosjekter hvor det er mange involverte, både blant mine nære kollegaer i SSB og med mange samarbeidspartnere fra andre land. Jeg liker å samarbeide med andre, spesielt med folk som har annen kompetanse enn meg selv. På den måten lærer jeg stadig noe nytt og jeg blir sjeldent trøtt på det jeg holder på med.

Jeg har også vært leder for Norsk demografisk forening siden 2005. Det er et hyggelig verv og det er inspirerende å sitte i styre med så mange flinke folk. Den store oppgaven nå er å arrangere Nordisk demografisk symposium i 2012. Det skjer i Tønsberg i september og vi er i god rute med planleggingen. 

Hvilken demograf skulle du gjerne sittet fast i heisen med? Hvorfor?

Min gode venn Arnstein Aassve.

Arnstein er en norsk demograf som har slått rot i Italia. Vi har samarbeidet gjennom mange år, men det blir dessverre alt for sjeldent vi får anledning til en lang og god prat. Så hvis heisen først skulle bli stående fast lenge hadde det vært en god anledning.

Hva er det mest spennende/mest interessante du har gjort som demograf?

Det mest spennende må være å forsvare doktorgraden min. Å jobbe med noe over så lang tid som kumulerer ut i denne ene dagen er svært nervepirrende. Jeg lider av stor sceneskrekk men denne dagen ble et høydepunkt. Godfølelsen fra disputasen satt i lenge etterpå.

 Av de mer interessante tingene jeg jobber med er forholdet mellom familiepolitikk og familiedemografi. Mange spørsmål knyttet til dette har stor relevans i samfunnsdebatten og jeg liker å kunne bidra som kunnskapsleverandør. Nå er jeg så heldig at vi skal i gang med et komparativt prosjekt for Norge, Sverige og Island. Dette er tre land hvor likestilling har stått høyt på den politiske dagsorden og hvor likestilling står sentralt i familiepolitikken. Vi skal studere effektene av denne politikken på fruktbarhet, familiestabilitet og inntektsutvikling. Det gleder jeg meg til.

Noe annet interessant vi skal i gang med kommer i kategorien ting jeg ikke har gjort før. I samarbeid med forskere fra flere andre land skal vi gjennomføre fokusgrupper med unge menn og kvinner om familieliv og parforhold. Det gleder jeg meg også til.    

Kan du anbefale en godbit fra den demografiske litteraturen?

Artikkelen ”Consequences of Family Policies on Childbearing Behavior: Effects or Artifacts?” av Gerda Neyer og Gunnar Andersson fra 2009 i Population and Devlopment Review. Artikkelen er i tilegg til å være veldig godt skrevet et viktig et teoretisk rammeverk når en skal studere demografiske konsekvenser av familiepolitikk.

Hvis du fikk 5 millioner til å gjøre et faglig arbeid, hva ville du brukt dem på?

Det holder nesten til to stipendiatstillinger så de pengene ville jeg brukt til å ansette to doktorgradsstipendiater innenfor familiedemografi. Vi har et sterkt lag innenfor familiedemografi i SSB, men det er mange som nærmer seg pensjonering og det er stort behov for å bygge kompetanse nedenfra.

Hvem utfordrer du videre? Hvorfor?

Henrik Urdal (PRIO); Henrik er en av de mange flinke jeg sitter i styret sammen med. Han jobber imidlertid med helt andre problemstillinger enn meg som det hadde vært spennende å høre mer om.