Årsmøte 2020

Norsk demografisk forening avhold årsmøte på Zoom 4. juni 2020. Referat fra årsmøtet kan finnes under Årsmøtereferater. På årsmøtet ble Marit Rønsen tildelt æresmedlemskap i foreningen og Svenn-Erik Mamelund fikk utmerkelsen Årets demograf 2019-2020: Styrets begrunnelse for tildelingen av æresmedlemskap var:«Norsk demografisk forening ønsker å hedre Marit Rønsen for hennes engasjement for demografifaget og hennes […]