Lars Dommermuth

Demografiske variableFødested: Überlingen, TysklandKohort: 1973Paritet: 2Forventet gjenstående levetid: 36 år Lars Dommermuth ble utfordret av Kenneth Aarskaug Wiik. Han har en PhD i sosiologi og er forsker ved Statistisk sentralbyrås forskingsavdeling. Hvordan ble du demograf? Jeg skrev en doktorgrad om overgangen fra ungdom til voksenalder i tre europeiske land, basert på Fertility and Family Survey. […]

22nd Nordic Demographic Symposium Oslo – 10-12 June 2021

Norsk demografisk forening inviterer til det 22. Nordisk demografiske symposiet i Oslo, 10-12 juni 2021. For mer informasjon om symposiet og Call for papers, se http://nds2021.demografi.no/. Norwegian Demographic Society herby invites to the 22nd Nordic Demographic Symposium in Oslo, 10-12 June 2021. For more information on the symposium and Call for papers, see http://nds2021.demografi.no/.