Kenneth Aarskaug Wiik

Demografiske variableFødested: OsloKohort: 1976Forventet gjenstående levetid: 39,2 år Kenneth Aarskaug Wiik ble utfordret av Silje Vatne Pettersen. Han har en Phd. i sosiologi og er forskningsleder og seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå. Hvordan ble du demograf? Demograf ble jeg da jeg ved nærmest en tilfeldighet havnet i SSBs forskningsavdeling som masterstudent i 2004. Jeg skrev masteroppgave […]