Årsmøte 2018

Referatet fra årets årsmøte ligger nå ute på nett her! På denne siden kan du også lese årsmøtereferater fra 1973 til i dag.