Velkommen til norsk demografisk forenings nettsted demografi.no.

Nettstedet har som målsetning å være en ressurs for norske demografer samt å spre kunnskap om befolkningsspørsmål til et bredere publikum.

Vi jobber for tiden med å få på plass nye nettsider, og disse sidene er derfor ikke helt oppdaterte. 

Bilde: SSB

Norsk demografi har en historie som går minst 150 år tilbake i tid. Demografifaget berører i dag en rekke forskningstemaer, innenfor felter som helse, sosiologi, økonomi, geografi og statsvitenskap. Personer i det norske demografimiljøet er i dag tilknyttet en rekke institusjoner innenfor forskning, næringsliv og offentlig forvaltning, og norsk demografisk forening har som ambisjon å være en felles arena for demografer og folk med interesse for demografi på tvers av institusjoner og forskningsfelt.


Demografifrokost!

Demografifrokost er en seminarrekke som går mellom
klokka 09 og 10, der forskere presenterer et arbeid de holder på med, og
der alle interesserte kan komme og høre på! Bidragene varierer mellom
ferdige artikler og «work in progress». Vi serverer frokost!


Lenke til archive.org demografi.no (2022)