Kronologisk oversikt over foreningens ledere

 


1973 - 1974 : Jan Hoem (leder for norsk seksjon av Nordisk demografisk forening)
1974 - 1976 : Helge Brunborg
1976 - 1979 : Per Sevaldsen
1979 - 1983?: Helge Brunborg
1983?- 1989 : Erling Berge
1989 - 1994 : Ann-Magritt Jensen
1994 - 1997 : Nico Keilman
1997 - 2001 : Sølvi Sogner
2001 - 2005 : Gunnar Thorvaldsen
2005 - 2013 : Trude Lappegård
2013 - 2017 : Torkild Hovde Lyngstad
2017 -             : Svenn-Erik Mamelund

 

Ekstra informasjon