Årets demograf

Årets demograf

Utmerkelsen Årets demograf deles ut årlig i forbindelse med årsmøte. Medlemmene er velkomne til å foreslå kandidater til utmerkelsen, og det er styret som kårer vinneren.

Med "Årets demograf" ønsker vi å påskjønne og løfte frem en person som gjennom sin virksomhet har brukt og/eller formidlet demografiske analyser og/eller bidratt til å synliggjøre demografiske tema utover en engere krets av demografisk fagfellesskap. Det presiseres at medieprofilering eller aktiviteter som betraktes som akademisk meritterende ikke er forutsetninger for å komme i betraktning som verdig kandidat til "Årets demograf".

Årets Demograf utnevnelser:

Årets demograf(er) 2016 - Silje Vatne Pettersen og Minja Tea Dzamarija (utdelt i 2017)

Årets demograf 2015 - Marianne Tønnessen

Årets demograf 2014 - Trude Lappegård

Årets demograf 2013 - Inger Texmon

Årets demograf 2012 - Øystein Kravdal

Årets demograf 2011 - Turid Noack

Årets demograf 2010 - Torkild Hovde Lyngstad

Årets demograf 2009 - Nico Keilman

Årets demograf 2008 - Lars Østby

 

Ekstra informasjon