Æresmedlemmer

Æresmedlem Kari Skrede

Kari Skrede - æresmedlem 2010

I april 2010 ble Kari Skrede utnevnt til æresmedlem.

Styrets begrunnelse var som følger:

Norsk demografisk forening ønsker å hedre Kari Skrede for hennes store engasjement innenfor demografisk samfunnsforskning gjennom flere tiår. Foreningen vil særlig framheve hennes brede innsikt i demografiske problemstillinger, hennes engasjement for å fremme norsk demografi i Norge og internasjonalt, og hennes innsats for å rekruttere yngre forskere.

Ekstra informasjon