Æresmedlemmer

Æresmedlemmer

Disse er innskrevet som æresmedlemmer i Norsk Demografisk Forening:

Lars Østby

Helge Brunborg

Kari Skrede

Jan M. Hoem (1939-2017)

Ekstra informasjon