Nordisk Demografi Bulletiner

Her er scannede kopier av Nordisk Demografi, en serie bulletiner gitt ut av Nordisk demografisk forening i perioden 1969 til 1997. Bulletinen ble utgitt for å holde medlemmene av de fire nasjonale nordiske foreningene oppdaterte om hverandres forskningsarbeider og pågående prosjekter.

Som det framgår av oversikten under, mangler vi noen bulletiner. Vi vil gjerne komme i kontakt dersom det er noen av våre medlemmer (eller andre) som har eller har tilgang til de manglende bulletinene (nr. 2 og 3), slik at vi kan komplettere dette som et online arkiv av Nordisk Demografi bulletin. Bulletinene 15-17 har vi, men de er ikke scannet ennå; disse vil bli tilgjengelige her når de er scannet.

 

Nordic Demography bulletins

This is a list of scanned copies of Nordisk Demografi, a series of bulletins published by the Nordic demographic society  in the years 1969-1997. The bulletin was used as a way for members of the four national Nordic societies to keep informed about each others research activities and projects.

As can be seen from the list, we are missing a couple of bulletins. We would very much like to get in touch with any of our members (or others) who might have or have access to any of the missing bulletins (No 2 and 3). If we get all bulletins, we might call this a complete archive of Nordisk Demografi bulletin. Bulletins 15-17 are in our possesion, but they have not yet been scanned yet; once they've been scanned, they will also be available here.

Note that most of the bulletins are in one of the Nordic languages, but some do contain information in English.

Ekstra informasjon