NDFs årsmøte for 2017 ble gjennomført den 28. mars. Professor Stein Emil Vollset holdt et foredrag om global sykdomsbyrde og dødelighet som du kan lese her. På årsmøtet ble Svenn-Erik Mamelund valgt som styreleder, Rannveig K. Hart ble valgt som styremedlem, og Torkild H. Lyngstad og Vegard Skirbekk ble takket for sin innsats i styret. Minja Tea Dzamarija og Silje Vatne Pettersen ble utnevnt til årets demograf(er) og Lars Østby ble utnevnt til æresmedlemReferatet finner du her.

Ekstra informasjon