Æresmedlem Lars Østby

I mars 2017 ble Lars Østby utnevnt til æresmedlem.

Styrets begrunnelse var som følger:

Norsk demografisk forening ønsker å hedre Lars Østby for hans engasjement for demografifaget og hans virke som demograf gjennom en lang karriere. Foreningen vil særlig fremheve hans rolle som en fremragende formidler av demografiske tenkemåter og fakta i norsk offentlig debatt, hvor slike er sårt tiltrengt og temperaturen kan være høy.

Ekstra informasjon