Årets demograf 2016

Norsk demografisk forening tildeler Silje Vatne Pettersen og Minja Tea Dzamarija i fellesskap  prisen som Årets demograf(er) 2016. 

Norsk demografisk forening setter stor pris på det arbeidet  Minja Tea Dzamarija og Silje Vatne Pettersen  i flere år har gjort for å bidra med fakta til en opphetet offentlig debatt om innvandring og integrering i Norge.

På bildet: Silje Vatne Pettersen (årets demograf) og Lars Østby (æresmedlem). Minja Tea Dzamarija var ikke til stede.

Merk: Prisen ble utdelt på årsmøtet i 2017.

Ekstra informasjon