Årsmøte vel overstått

NDFs årsmøte for 2017 ble gjennomført den 28. mars. Professor Stein Emil Vollset holdt et foredrag om global sykdomsbyrde og dødelighet som du kan lese her. På årsmøtet ble Svenn-Erik Mamelund valgt som styreleder, Rannveig K. Hart ble valgt som styremedlem, og Torkild H. Lyngstad og Vegard Skirbekk ble takket for sin innsats i styret. Minja Tea Dzamarija og Silje Vatne Pettersen ble utnevnt til årets demograf(er) og Lars Østby ble utnevnt til æresmedlemReferatet finner du her.

Ekstra informasjon