Vellykket årmøte 2016

Norsk demografisk forening avholdt et vellykket årsmøte for 2016 den 20. april. Det faglige programmet var et foredrag av Rannveig K. Hart (Universitetet i Oslo/SSB) et foredrag med tittelen "Nye fedre, flere fødsler?" (link). Refatet er tilgjengelig under Årsmøtereferater.

 

Ekstra informasjon